X
ID: 34097
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 48000m²
 • Transakcija: Prodaja
190.000€
Michelle Ramirez

ID: 34097Veličina: 48000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 34059
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 364m²
 • Transakcija: Prodaja
105.000€
Michelle Ramirez

ID: 34059Veličina: 364m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 34040
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1600m²
 • Transakcija: Prodaja
45.000€
Michelle Ramirez

ID: 34040Veličina: 1600m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

55.000€
ID: 34009
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 974m²
 • Transakcija: Prodaja
55.000€
Michelle Ramirez

ID: 34009Veličina: 974m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33958
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 2138m²
 • Transakcija: Prodaja
59.500€
Michelle Ramirez

ID: 33958Veličina: 2138m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33933
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 12000m²
 • Transakcija: Prodaja
60.000€
Michelle Ramirez

ID: 33933Veličina: 12000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33907
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 259m²
 • Transakcija: Prodaja
15.000€
Michelle Ramirez

ID: 33907Veličina: 259m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33877
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 530m²
 • Transakcija: Prodaja
45.000€
Michelle Ramirez

ID: 33877Veličina: 530m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33865
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 4000m²
 • Transakcija: Prodaja
85.000€
Michelle Ramirez

ID: 33865Veličina: 4000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33817
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 700m²
 • Transakcija: Prodaja
73.000€
Michelle Ramirez

ID: 33817Veličina: 700m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33793
 • Lokacija: Istarska, Ližnjan, Ližnjan
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 3100m²
 • Transakcija: Prodaja
232.500€
Michelle Ramirez

ID: 33793Veličina: 3100m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33769
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 878m²
 • Transakcija: Prodaja
17.560€
Michelle Ramirez

ID: 33769Veličina: 878m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

ID: 33750
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1100m²
 • Transakcija: Prodaja
60.500€
Michelle Ramirez

ID: 33750Veličina: 1100m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33714
 • Lokacija: Istarska, Peroj, Vodnjan
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 460m²
 • Transakcija: Prodaja
9.240€
Michelle Ramirez

ID: 33714Veličina: 460m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

ID: 33690
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 3400m²
 • Transakcija: Prodaja
510.000€
Michelle Ramirez

ID: 33690Veličina: 3400m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33677
 • Lokacija: Fažana, Istarska, Valbandon
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 813m²
 • Transakcija: Prodaja
123.000€
Michelle Ramirez

ID: 33677Veličina: 813m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33653
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 15000m²
 • Transakcija: Prodaja
67.500€
Michelle Ramirez

ID: 33653Veličina: 15000m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

ID: 33617
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1300m²
 • Transakcija: Prodaja
169.000€
Michelle Ramirez

ID: 33617Veličina: 1300m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33587
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 450m²
 • Transakcija: Prodaja
65.000€
Michelle Ramirez

ID: 33587Veličina: 450m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33557
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 533m²
 • Transakcija: Prodaja
21.000€
Michelle Ramirez

ID: 33557Veličina: 533m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

ID: 33533
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 730m²
 • Transakcija: Prodaja
35.000€
Michelle Ramirez

ID: 33533Veličina: 730m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33515
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 6040m²
 • Transakcija: Prodaja
3.955.000€
Michelle Ramirez

ID: 33515Veličina: 6040m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33503
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 6450m²
 • Transakcija: Prodaja
365.000€
Michelle Ramirez

ID: 33503Veličina: 6450m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

110.000€
ID: 33479
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 3139m²
 • Transakcija: Prodaja
110.000€
Michelle Ramirez

ID: 33479Veličina: 3139m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33466
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 700m²
 • Transakcija: Prodaja
84.000€
Michelle Ramirez

ID: 33466Veličina: 700m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33442
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 3000m²
 • Transakcija: Prodaja
240.000€
Michelle Ramirez

ID: 33442Veličina: 3000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

21.000€
ID: 33411
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 700m²
 • Transakcija: Prodaja
21.000€
Michelle Ramirez

ID: 33411Veličina: 700m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

100.000€
ID: 33387
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 2000m²
 • Transakcija: Prodaja
100.000€
Michelle Ramirez

ID: 33387Veličina: 2000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

390.000€
ID: 33373
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1000m²
 • Transakcija: Prodaja
390.000€
Michelle Ramirez

ID: 33373Veličina: 1000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33353
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 500m²
 • Transakcija: Prodaja
12.000€
Michelle Ramirez

ID: 33353Veličina: 500m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

220.000€
ID: 33329
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1100m²
 • Transakcija: Prodaja
220.000€
Michelle Ramirez

ID: 33329Veličina: 1100m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

40.000€
ID: 33305
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 437m²
 • Transakcija: Prodaja
40.000€
Michelle Ramirez

ID: 33305Veličina: 437m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

77.000€
ID: 33274
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1100m²
 • Transakcija: Prodaja
77.000€
Michelle Ramirez

ID: 33274Veličina: 1100m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33244
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 17000m²
 • Transakcija: Prodaja
55.000€
Michelle Ramirez

ID: 33244Veličina: 17000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

95.000€
ID: 33216
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 7300m²
 • Transakcija: Prodaja
95.000€
Michelle Ramirez

ID: 33216Veličina: 7300m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

17.000€
ID: 33184
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 310m²
 • Transakcija: Prodaja
17.000€
Michelle Ramirez

ID: 33184Veličina: 310m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

75.000€
ID: 33154
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 30000m²
 • Transakcija: Prodaja
75.000€
Michelle Ramirez

ID: 33154Veličina: 30000m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

1.400.000€
ID: 33117
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 35000m²
 • Transakcija: Prodaja
1.400.000€
Michelle Ramirez

ID: 33117Veličina: 35000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33087
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 27000m²
 • Transakcija: Prodaja
243.000€
Michelle Ramirez

ID: 33087Veličina: 27000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 33060
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 447m²
 • Transakcija: Prodaja
40.000€
Michelle Ramirez

ID: 33060Veličina: 447m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

7.500€
ID: 33030
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 500m²
 • Transakcija: Prodaja
7.500€
Michelle Ramirez

ID: 33030Veličina: 500m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

191.000€
ID: 32994
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 764m²
 • Transakcija: Prodaja
191.000€
Michelle Ramirez

ID: 32994Veličina: 764m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

202.000€
ID: 32958
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 815m²
 • Transakcija: Prodaja
202.000€
Michelle Ramirez

ID: 32958Veličina: 815m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

10.000€
ID: 32940
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 600m²
 • Transakcija: Prodaja
10.000€
Michelle Ramirez

ID: 32940Veličina: 600m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

55.000€
ID: 32904
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1000m²
 • Transakcija: Prodaja
55.000€
Michelle Ramirez

ID: 32904Veličina: 1000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

75.000€
ID: 32880
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 2600m²
 • Transakcija: Prodaja
75.000€
Michelle Ramirez

ID: 32880Veličina: 2600m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

142.000€
ID: 32850
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1800m²
 • Transakcija: Prodaja
142.000€
Michelle Ramirez

ID: 32850Veličina: 1800m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32835
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 594m²
 • Transakcija: Prodaja
14.800€
Michelle Ramirez

ID: 32835Veličina: 594m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

ID: 32797
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 5700m²
 • Transakcija: Prodaja
85.000€
Michelle Ramirez

ID: 32797Veličina: 5700m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32771
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 4660m²
 • Transakcija: Prodaja
40.000€
Michelle Ramirez

ID: 32771Veličina: 4660m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32726
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 11560m²
 • Transakcija: Prodaja
90.000€
Michelle Ramirez

ID: 32726Veličina: 11560m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32714
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 8000m²
 • Transakcija: Prodaja
320.000€
Michelle Ramirez

ID: 32714Veličina: 8000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

9.000€
ID: 32690
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Transakcija: Prodaja
9.000€
Michelle Ramirez

ID: 32690

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32660
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1890m²
 • Transakcija: Prodaja
122.000€
Michelle Ramirez

ID: 32660Veličina: 1890m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32629
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 4150m²
 • Transakcija: Prodaja
622.500€
Michelle Ramirez

ID: 32629Veličina: 4150m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32608
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Transakcija: Prodaja
48.500€
Michelle Ramirez

ID: 32608

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32596
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1800m²
 • Transakcija: Prodaja
130.000€
Michelle Ramirez

ID: 32596Veličina: 1800m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32584
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 550m²
 • Transakcija: Prodaja
20.000€
Michelle Ramirez

ID: 32584Veličina: 550m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32560
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 692m²
 • Transakcija: Prodaja
25.000€
Michelle Ramirez

ID: 32560Veličina: 692m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32536
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 588m²
 • Transakcija: Prodaja
21.000€
Michelle Ramirez

ID: 32536Veličina: 588m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32518
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 750m²
 • Transakcija: Prodaja
34.000€
Michelle Ramirez

ID: 32518Veličina: 750m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32500
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1300m²
 • Transakcija: Prodaja
39.000€
Michelle Ramirez

ID: 32500Veličina: 1300m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

76.000€
ID: 32441
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 379m²
 • Transakcija: Prodaja
76.000€
Michelle Ramirez

ID: 32441Veličina: 379m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

37.000€
ID: 32410
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Transakcija: Prodaja
37.000€
Michelle Ramirez

ID: 32410

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

26.000€
ID: 32386
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 382m²
 • Transakcija: Prodaja
26.000€
Michelle Ramirez

ID: 32386Veličina: 382m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

49.000€
ID: 32338
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 786m²
 • Transakcija: Prodaja
49.000€
Michelle Ramirez

ID: 32338Veličina: 786m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

80.000€
ID: 32302
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1650m²
 • Transakcija: Prodaja
80.000€
Michelle Ramirez

ID: 32302Veličina: 1650m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

225.000€
ID: 32270
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 22000m²
 • Transakcija: Prodaja
225.000€
Michelle Ramirez

ID: 32270Veličina: 22000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

79.000€
ID: 32192
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 5236m²
 • Transakcija: Prodaja
79.000€
Michelle Ramirez

ID: 32192Veličina: 5236m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

140.000€
ID: 32136
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1630m²
 • Transakcija: Prodaja
140.000€
Michelle Ramirez

ID: 32136Veličina: 1630m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

31.500€
ID: 32118
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 450m²
 • Transakcija: Prodaja
31.500€
Michelle Ramirez

ID: 32118Veličina: 450m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32087
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 850m²
 • Transakcija: Prodaja
87.000€
Michelle Ramirez

ID: 32087Veličina: 850m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

250.000€
ID: 32069
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 571m²
 • Transakcija: Prodaja
250.000€
Michelle Ramirez

ID: 32069Veličina: 571m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 32025
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 5000m²
 • Transakcija: Prodaja
150.000€
Michelle Ramirez

ID: 32025Veličina: 5000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 31987
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 6000m²
 • Transakcija: Prodaja
150.000€
Michelle Ramirez

ID: 31987Veličina: 6000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 31951
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 6000m²
 • Transakcija: Prodaja
150.000€
Michelle Ramirez

ID: 31951Veličina: 6000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

89.000€
ID: 31927
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 2963m²
 • Transakcija: Prodaja
89.000€
Michelle Ramirez

ID: 31927Veličina: 2963m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

59.000€
ID: 31889
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 1050m²
 • Transakcija: Prodaja
59.000€
Michelle Ramirez

ID: 31889Veličina: 1050m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 31869
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 33400m²
 • Transakcija: Prodaja
350.000€
Michelle Ramirez

ID: 31869Veličina: 33400m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 31849
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 5000m²
 • Transakcija: Prodaja
150.000€
Michelle Ramirez

ID: 31849Veličina: 5000m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

250.000€
ID: 31763
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 700m²
 • Transakcija: Prodaja
250.000€
Michelle Ramirez

ID: 31763Veličina: 700m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

ID: 31665
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta
 • Veličina: 828m²
 • Transakcija: Prodaja
39.000€
Michelle Ramirez

ID: 31665Veličina: 828m²

Građevinska zemljišta

ID: 31635
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta
 • Veličina: 920m²
 • Transakcija: Prodaja
141.000€
Michelle Ramirez

ID: 31635Veličina: 920m²

Građevinska zemljišta

10.000€
ID: 31605
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 600m²
 • Transakcija: Prodaja
10.000€
Michelle Ramirez

ID: 31605Veličina: 600m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

65.000€
ID: 31575
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 500m²
 • Transakcija: Prodaja
65.000€
Michelle Ramirez

ID: 31575Veličina: 500m²

Građevinska zemljišta, Zemljište

47.000€
ID: 31557
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Poljoprivredna zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 447m²
 • Transakcija: Prodaja
47.000€
Michelle Ramirez

ID: 31557Veličina: 447m²

Poljoprivredna zemljišta, Zemljište

300.000€
ID: 31527
 • Lokacija:
 • Vrsta nekretnine: Građevinska zemljišta, Zemljište
 • Veličina: 7949m²
 • Transakcija: Prodaja
300.000€
Michelle Ramirez

ID: 31527Veličina: 7949m²

Građevinska zemljišta, Zemljište